Περιγραφή

Το νέο εκπαιδευτικό βιβλίο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ Λυκείου – Θεωρία και Διδακτικές Προτάσεις για την Ενιαία Εξέταση
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας στοχευμένη
στον νέο τρόπο αξιολόγησης [ΦΕΚ 4134/09/09/2021] και στο υλικό της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Οργανώνεται σε δύο (2) άξονες:
1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η Θεωρία [παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις που αντλούνται
από κείμενα της Τράπεζας Θεμάτων], διαρθρωμένη στα τέσσερα (4) θέματα του Διαγωνίσματος της Ενιαίας Εξέτασης:
Το Πρώτο Θέμα
• 1ο υποερώτημα: Πληροφοριακή ερώτηση κατανόησης ή Συνοπτική απόδοση απόψεων
• 2ο υποερώτημα: Η οργάνωση του λόγου
• 3ο υποερώτημα: Η γλώσσα του κειμένου
Το Δεύτερο Θέμα Παραγωγή λόγου
Το Τρίτο Θέμα Η γλώσσα του λογοτεχνικού κειμένου
Το Τέταρτο Θέμα Ερμηνευτικός σχολιασμός & Προσωπική ανταπόκριση στο λογοτεχνικό κείμενο

2. Σαράντα (40) Διδακτικές Προτάσεις και είκοσι (20) Θεματικές Ενότητες. Κάθε Διδακτική Πρόταση
οργανώνεται με βάση τα Κείμενα της Τράπεζας Θεμάτων και περιλαμβάνει:
Α. Προτεινόμενη θεωρία – Σημεία εστίασης
Β. Κριτήριο Αξιολόγησης [40 συνολικά]
Γ. Ασκήσεις / Εφαρμογές στην προτεινόμενη θεωρία [400 συνολικά]

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Brand

Ελληνοεκδοτική

Τάξη

Β' Λυκείου